Memory of the World
Соёлын Өвийн Сүлжээ, Харилцаа Холбооны Зөвлөл

''Дэлхийн дурсамж'' хөтөлбөрийн Олон улсын дэлхийн өвийн жагсаалтанд

''Дэлхийн дурсамж'' хөтөлбөрийн Ази-Номхон далайн бүс нутгийн өвийн жагсаалтанд